anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
no. (number)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi