turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
tahmini
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
huzurunda
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi