thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
por ano
anual
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi