nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi