německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi