korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
학사
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
전하
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi