italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
num.
Používá se pro objednávky
por ano
anual
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi