hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
क्रं.
Používá se pro objednávky
por ano
anual
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi