finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi