dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
por ano
anual
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi