čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
大约
Používá pro odhad
A/C (aos cuidados de)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
文学学士
Univerzitní tituly
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
V.A. (Vossa Alteza)
尊敬的
Titul pro čestné členy
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
S/A (sociedade anônima)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltda. (limitada)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (não aplicável)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
订购号
Používá se pro objednávky
por ano
anual
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vide verso
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vice Presidente
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi