thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
rocznie
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi