švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
do wiadomości
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
rocznie
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi