rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
do wiadomości
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
rocznie
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi