řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
do wiadomości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
rocznie
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi