nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
do wiadomości
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
rocznie
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi