maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
do wiadomości
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
rocznie
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi