korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
대개 (대략)
Používá pro odhad
do wiadomości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
학사
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
전하
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
Používá se pro objednávky
rocznie
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi