francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
Licence
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
rocznie
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi