esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
do wiadomości
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
rocznie
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi