česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

przed południem
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
do wiadomości
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licencjat
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Spółka Akcyjna)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
rocznie
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
po południu
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
proszę odwrócić
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
wiceprezydent
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi