turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
tahmini
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
huzurunda
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi