thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi