švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi