španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi