rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
... часов утра
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
ca. (circa -ровно)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
прямо в руки
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Его величество
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
непригодный
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
№ (номер)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
.../год (в год)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
... часов вечера
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
см. далее (смотри далее)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Премьер
Druhý ve velení po prezidentovi