rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi