řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi