portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi