polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nr (numer)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi