německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi