maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi