korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
대개 (대략)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
전하
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi