japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m.(午前中)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
おおよそ
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
・・・宛てに
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
文学士
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
中央ヨーロッパ標準時
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
殿下
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
すなわち
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
法人組織
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
有限会社
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
該当なし
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
No.
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
毎年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
p.m. (午後)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
裏面に続く
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
副大統領
Druhý ve velení po prezidentovi