hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
लगभग
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
क्रं.
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi