finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi