esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi