dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi