čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
大约
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
尊敬的
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
订购号
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi