arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
تقريبا
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
رقم
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi