anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
no. (number)
Používá se pro objednávky
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice-president)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi