thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
pro Jahr
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi