řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi