polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
nr (numer)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi