korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
대개 (대략)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
전하
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi