italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
ca. (circa)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
num.
Používá se pro objednávky
pro Jahr
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi