finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
n. (noin)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi