dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi