česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi