arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
رقم
Používá se pro objednávky
pro Jahr
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi